GRUPA ENGIE
Biuro Zarządu w Warszawie

Sekretariat
Tel. + 48 - 22 43 42 800
Fax. + 48 - 22 43 42 899
biuro.warszawa@gdfsuez.pl
Biuro Marketingu i Sprzedaży w Katowicach

Sekretariat
Tel. + 48 - 32 60 30 599
Fax + 48 - 32 60 30 500
biuro.katowice@gdfsuez.pl
Centrala firmy w Połańcu

Sekretariat
Tel. + 48 - 15 865 67 01 lub
Tel. + 48 - 15 865 66 01
Fax + 48 - 15 865 66 88
sekretariat@gdfsuez.pl
Centrala w Połańcu Zarząd w Warszawie GDF Bioenergia Marketing i sprzedaż GDF Zielona Energia

ENGIE Energia Polska S.A.

ENGIE Energia Polska S.A. jest piątym największym wytwórcą energii w Polsce, a największym w południowo – wschodniej Polsce. Elektrownia zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, nad Wisłą, w pobliżu Połańca.

BEZPOŚREDNI DOSTĘP

AKTUALNOŚCI

zobacz archiwum

Elektrownia zakładem zwiększonego ryzyka

Realizując dyspozycję art. 261 a. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, podaje się do publicznej wiadomości......

Niski poziom wody w rzece w Wiśle

Szanowni Państwo. Firma Engie Energia Polska S.A. w Połańcu informuję, że w związki z osiągnieciem niskiego poziomu wody w rzece w Wiśle zgodnie z pozwoleniami - celem zachowania ciągłości funkcjonowania elektrowni oraz bezpieczeństwa systemu energetycznego- w dniu 10.06.2016 w godzinach 10-13 zo...

Połączenie spółek wiatrowych

Informujemy, że Zarządy spółek: ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Dąbrowice Sp. z o.o. w dniu 22 lutego 2016 r. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek....

W Nowy Rok z nową nazwą.

W dniu 4 stycznia 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostały zmiany nazw spółek: GDF SUEZ Energia Polska S.A. i GDF SUEZ Bioenergia...

Szkolenie etyczne i prawne dla GDF SUEZ Bioenergia

6 października 2015 r. odbyło się szkolenie z zakresu prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności biznesowej dla pracowników GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o....

V Konferencja koła Stowarzyszenia Księgowych przy GDF SUEZ

V Konferencja koła Stowarzyszenia Księgowych przy GDF SUEZ. 29 maja w Rytwianach odbyła się V Konferencja „KSR1 – Rachunek przepływów pieniężnych”, zorganizowana przez Koło Stowarzyszenia Księgowych.....

Szkolenie z etyki i odpowiedzialności prawnej

29 października 2014 r. odbyło się szkolenie nt. odpowiedzialności Zarządu w spółkach kapitałowych i etyki w biznesie dla kadry kierowniczej spółek GDF SUEZ. Prowadził je Radca Prawny Krystian Stanek....

Zielony Blok - videoprezentacja

Zapraszamy do obejrzenia filmowej prezentacji Zielonego Bloku. ...
GDF
GDF
GDF
GDF